Đội ngũ giáo viên

Trong ngôi trường Kanguru của chúng tôi, mỗi cá nhân đều là một nhân tố quyết định đến sự thành công của nhà trường vì vậy Đội ngũ giáo viên, nhân viên 100 % đều đạt chuẩn.

Xem thêm