Đưa đón

Nhà trường có dịch vụ xe đưa đón tại nhà khi phụ huynh đăng ký.