Montessori cho trẻ từ 0 – 3 tuổi

Chương trình Montessori dành cho trẻ dưới 0 - 3 tuổi, được nhà trường thiết lập một môi trường hài hòa và thuận lợi cho trẻ phát huy tính tự lập và kết nối với thế giới xung quanh bằng khả năng tiếp t.

Xem thêm

Montessori cho trẻ từ 3 – 6 tuổi

Trẻ trong giai đoạn từ 3-6 tuổi đang trải qua một quá trình tự hình thành bản thân. Sự ứng dụng triết lý Montessori và những học cụ được thiết kế riêng góp phần hỗ trợ khả năng tiếp thu kiến thức của .

Xem thêm

Người sáng lập - Tiến sỹ Maria Montessori

Tiến sỹ Maria Montessori ( 1870 – 1952) sinh ra tại thị trấn Chiaravalle, ở tỉnh Ancona, Ý, là một chuyên gia người Ý trong nhiều lĩnh vực như Triết học, nhân văn học, là nhà phát minh, nhà giáo dục .

Xem thêm